• Location: Poland
 • Salary: negotiable
 • Technology: Python Jobs
 • Job Type: Permanent
 • Date Posted: 15th Oct, 2021
 • Reference: 151021


Firma dostarcza siłę w postaci w pełni zarządzanej platformy database-as-a-service. Oferują ich usługi w wielu lokalizacjach na całym świecie i obsługują wielu dostawców usług w chmurze. Ich platforma zarządza setkami węzłów dla znanych logów na całym świecie (IBM, GE Digital, Starbucks, COMCAST) spełniając wysokie wymagania w zakresie wydajności, dostępności, odporności, bezpieczeństwa i odzyskiwania danych po awarii.QA Automation Team Lead - REMOTEObowiązki:
 • Zarządzanie globalnym zespołem inżynierów automatyzacji.
 • Zapewnienie technicznego przywództwa w formie mentoringu i dzielenia się wiedzą z członkami zespołu
 • Prowadzenie przeglądów kodu i uczestniczenie w bieżącym wsparciu produkcyjnym
 • Zarządzanie dostarczaniem wersji projektu w wielu środowiskach
 • Praktyczna praca przy projektowaniu, tworzeniu, testowaniu i utrzymaniu szkieletów automatyzacji i testów produktu.
 • Identyfikowanie problemów i wdrażanie rozwiązań dla złożonych problemów w infrastrukturze automatyzacji na dużą skalę
 • Współpraca z Product Designerami, Product Managerami oraz innymi liderami zespołów w celu planowania, pielęgnowania i wdrażania wydajnego i efektywnego procesu rozwoju.
Wymagania:
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w rozwoju oprogramowania przy użyciu Pythona.
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku inżyniera oprogramowania automatyzacji/ lidera zespołu.
 • Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołami automatyzacji/testowania, w tym koordynacja pracy członków zespołu i pomyślna realizacja projektów
 • Gracz zespołowy z umiejętnością samodzielnej pracy i silnymi zdolnościami komunikacyjnymi.
 • Doświadczenie w pracy w wirtualnych zespołach (czat Slack, konferencje Zoom, aplikacje Google G Suite lub równoważne)
 • Dogłębne zrozumienie systemu Linux oraz powiązanych z nim aplikacji i narzędzi.
 • Doświadczenie w korzystaniu z publicznych repozytoriów kodu źródłowego (Github, Gitlab)
 • Angielski - B2+
Nice to have:
 • Doświadczenie w testowaniu nowoczesnych systemów rozproszonych (Bazy danych, Storage, Systemy plików, itp.)
 • Doświadczenie z nowoczesnym środowiskiem DevOps, narzędziami i praktykami (Docker, Kubernetes, blue/green deployments, migracje baz danych, itp.)
 • Doświadczenie w pracy z rozwiązaniami typu DBaaS (Database-as-a-Service)
 • Doświadczenie w pracy zdalnej
 • Doświadczenie w rozwoju Open Source
 • Doświadczenie z nowoczesnymi usługami chmury publicznej (AWS, Google Cloud, Azure)