A Tenth Revolution Group Company

Your current job search

106 search results

For Permanent and Contract in Poland

  Junior/Mid Java Dev - 100% remote Poland!

  Poland

  • Negotiable
  • Developer Role
  • Skills: Java, Spring, Maven, Jenkins, microservices, Docker, Junior Java, Mid Java, Regular Java, Java Developer, Java Engineer, Software Developer, Java Software Developer, Java Software Engineer
  • Seniority: Junior

  Job description  Dla naszego klienta, lidera w tworzeniu oprogramowania dla wielu liczących się na rynku klientów, poszukiwani są kandydaci na stanowisko junior/ mid Java Developera!

  Kandydaci cenią klienta za możliwość stałego rozwoju, pracy z najnowszymi technologiami i możliwości pracy na różnorodnych projektach. Firma buduje systemy oparte o rozproszoną architekturę, architekturę mikroserwisów i rozwiązania chmurowe; współpracuje z klientami takich branż jak: Finansowa, Sprzedażowa, Automotive, Telekomunikacyjna czy Medyczna
  • Praca w metodologii Scrumowej
  • Będąc częścią zespołu ma się realny wpływ na tworzenie nowych funkcjonalności oraz na sam projekt. Praca jest na projekcie rozwojowym.
  • Zespoły mają różny rozkład sił - w każdym z nich pracują seniorzy od których można się nieustannie uczyć
  • Możliwość rozwijania się w kierunku nowych technologii a także utrwalania już przyswojonych, przede wszystkim - rozwiązania chmurowe, obszar BigData, Artifical Intelligence, BDD, mikroserwisy, TDD.


  Poszukiwani są kandydaci z minimum 2-letnim doświadczeniem!

  Główny stos : Java 8/11, Spring Boot, Hibernate, Maven a także REST, MongoDB, Redis, Kafka, Kubernetes, Open Shift

  Benefity:
  • Umowa o pracę
  • Prywatna opieka medyczna oraz ubezpieczenie na życie
  • Platforma MyBenefit (umożliwia wybór spersonalizowanych benefitów, typu Multisport lub zniżki do wybranych miejsc)
  • Dopasowane do pracownika wsparcie w dalszym rozwoju zawodowym, a także możliwość sesji z Coachem
  • Bogaty pakiet szkoleń (możliwość wzięcia udziału w szkoleniach miękkich i technicznych, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji).
  • Budżet szkoleniowy na zewnętrzne szkolenia poza firmą
  • Dodatkowe lekcje języków obcych
  • Różnorodne aktywności wewnątrz firmy oraz inicjatywy sportowe
  • Praca w pełni zdalna lub możliwość odwiedzania jednego z biur w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu lub Gdyni
  • Program bezpłatnego wsparcia w jednorazowych konsultacjach finansowych, psychologicznych a także prawniczych
  • Dodatkowa kasa za polecenie nowego pracownika


  Jak wygląda proces rekrutacyjny?
 • Rozmowa techniczna z Tech Leadem/Managerem zespołu, czas na Twoje techniczne pytania
 • Rozmowa końcowa z Managerem o sprawach HR, dopasowania do zespołu, aspiracjach zawodowych • Chcesz porozmawiać o tej ofercie? A może chcesz usłyszeć więcej interesujących ofert? Odezwij się do mnie!

  Chętnie pomogę Ci w poszukiwaniu pracy, która będzie odpowiadać Twoim potrzebom, umiejętnościom i kwalifikacjom.

  Miło mi będzie Ciebie poznać :)

  Analityk Biznesowy (ERP, Dynamics NAV, Dynamics BC)/ Polska

  Poland

  • Negotiable
  • Analyst Role
  • Skills: ERP, NAV, BC, Dynamics NAV, Dynamics BC, MS Dynamics NAV, MS Dynamics
  • Seniority: Mid-level

  Java Developer- Remote- B2B

  Poland

  • Negotiable
  • Developer Role
  • Skills: Java, Spring, JavaScript, Angular, React, TypeScript, AWS
  • Seniority: Senior

  Job description  Remote Java Developer Opportunity with a company from Finland!

  Are you a seasoned Java Developer with a passion for remote work? I am proud to present an exclusive opportunity with our prestigious client, a leading consultancy based in the scenic landscapes of Finland. This is your chance to join a globally recognized team and contribute your expertise to innovative projects-all from the comfort of your own home!

  Position: Remote Java Developer

  Client Overview: Our client, a forward-thinking consultancy in Finland, is at the forefront of groundbreaking projects across diverse industries. They are seeking a talented Java Developer to join their dynamic team, driving excellence in software development and embracing the benefits of a fully remote work environment.

  Why Apply:


 • Global Impact: Work on cutting-edge projects that have a global impact, contributing to advancements in Java development and technology.


 • Remote Flexibility: Enjoy the freedom to work remotely from any location. Our client values work-life balance and understands the importance of a flexible schedule.


 • Collaborative Environment: Join a team of experts who thrive on collaboration and knowledge sharing. Your skills will be recognized and celebrated in an environment that fosters creativity.


 • Professional Growth: Our client is committed to your professional development. Benefit from continuous learning opportunities and career advancement within a supportive organization. • Requirements:
  • Proven experience as a Java Developer with expertise in Java EE or Spring Framework.
  • Experience with front-end technologies (JavaScript, TypeScript, React, Angular)
  • Knowledge of AWS
  • Strong understanding of software development life cycle and best practices.
  • Excellent problem-solving and communication skills.


  How to Apply: Ready to take the next step in your career? [Recruitment Agency Name] is exclusively managing the recruitment process for this role. Send your updated resume highlighting the requirements mentioned above to n.green@frankgroup.com. Include any relevant projects or achievements that showcase your skills.

  Be a part of something extraordinary! Join our client's team and contribute to the future of Java development. Apply now and let your career soar to new heights with this exclusive remote opportunity in Finland!

  new

  Senior MS Dynamics Business Central Consultant/ Polska

  Poland

  • Negotiable
  • Consultant Role
  • Skills: Dynamics NAV, Dynamics BC, Dynamics Business Central, Navision, NAV, Business Central, BC
  • Seniority: Senior

  Job description  Mid-Senior Dynamics NAV/BC Consultant

  Location: Poland, fully remote

  Job Type: Contract, B2B

  Our client is looking for qualified, open-minded and motivated Senior Dynamics NAV/BC Consultant. The client is a Microsoft Partner that specialize in Dynamics Business Central. They are a software company that build the ultimate agency management solution for the world of advertising and media which allowed agencies to unlock their full potential.

  Responsibilities
  • You will be working for a variety of international clients from the advertising, media and marketing
  • You will be participating in the Microsoft Dynamics 365 Business Central implementation process
  • You will be designing, developing and maintaining integration between Microsoft Dynamics Business Central
  • You will have contact with the clients
  • You will be creating and customizing ERP system functionality
  • You will conducting unit and integration tests to ensure the quality of solutions


  Skills and experience
  • 5+ years' experience within similar position
  • Knowledge of programming tools and technologies related to Dynamics NAV and Business Central.
  • Knowledge of Microsoft Dynamics 365 Business Central API and Dynamics NAV Web Services.
  • Ability to analyze and solve problems, design and implement solutions using Microsoft Dynamics.
  • Excellent interpersonal and communication skills in English


  Benefits
  • Development and promotion opportunities
  • Paid holidays
  • Health care package
  • Training provided
  • Flexible working hours
  • Friendly work environment


  If you would like to discuss further, please contact me at
  n.krekora@frgconsulting.com or +48 22 104 08 32.

  new

  Senior MS Dynamics Business Central Developer/ Polska

  Poland

  • Negotiable
  • Developer Role
  • Skills: Dynamics NAV, Dynamics BC, Dynamics Business Central, Navision, NAV, Business Central, BC
  • Seniority: Senior

  Job description  Mid-Senior Dynamics NAV/BC Developer

  Location: Poland, fully remote

  Job Type: Contract, B2B

  Our client is looking for qualified, open-minded and motivated Senior Dynamics NAV/BC Developer. The client is a Microsoft Partner that specialize in Dynamics Business Central. They are a software company that build the ultimate agency management solution for the world of advertising and media which allowed agencies to unlock their full potential.

  Responsibilities
  • You will be responsible for customizing and configuring Dynamics 365 Business Central to meet the specific needs of clients or the organization.
  • You will be modifying existing features and functionality as per business requirements
  • You will be developing extensions using the AL language to add new features or modify existing ones in Dynamics 365 Business Central.
  • You will be ensuring that extensions are designed to be modular and scalable.
  • You will be conducting code reviews.


  Skills and experience
  • 5+ years' experience within similar position
  • In-depth understanding of the Dynamics 365 Business Central platform, its architecture, and its various modules.
  • Experience with customization and configuration of Business Central
  • Familiarity with development tools for Dynamics 365 Business Central
  • Proficiency in relevant programming languages
  • Strong analytical and problem-solving skills to identify and resolve issues in the development process.
  • Excellent interpersonal and communication skills in English


  Benefits
  • Development and promotion opportunities
  • Paid holidays
  • Health care package
  • Training provided
  • Flexible working hours
  • Friendly work environment


  If you would like to discuss further, please contact me at
  n.krekora@frgconsulting.com or +48 22 104 08 32.

  Cloud Engineer

  Poland

  • Negotiable
  • Engineer Role
  • Skills: Azure, Terraform, ARM, Azure DevOps, GitLab, Docker, Kubernetes
  • Seniority: Mid-level

  Job description  About Us:

  As part of our cloud platform crew, you'll help create a top-notch Azure-based cloud platform that empowers our development teams to deliver value for our businesses. Looking for someone with strong technical skills and a focus on Azure.

  The team is small but mighty, and all about personal growth. Work hard, challenge each other, and have fun along the way.

  Responsibilities:
  • Build and maintain platform features that help our development teams release software quickly and reliably.
  • Set up platform monitoring and automated incident solutions.
  • Support and advise development teams for smooth operations and issue resolution.
  • Suggest solutions and help put them into action for continuous improvement.
  • Offer technical insights during cloud services development.
  • Promote best practices and help team members improve quality and efficiency.
  • Identify ways to make our processes and platform more efficient.
  • Keep an eye on platform capacity and health and provide forecasts.


  Requirements:
  • Know-how in build management and continuous integration.
  • Strong English communication skills.
  • Familiarity with PowerShell, git, and Terraform.
  • Knowledge of Azure.
  • Good problem-solving skills.
  • Any Microsoft Azure certifications.


  Nice to have:
  • Understanding of Azure monitoring tools.
  • Familiarity with Azure Platform as a Service product.
  • Knowledge of Azure security and access management.
  • Experience with Bicep.
  • Familiarity with Agile or Kanban.

  Optimization Engineer (MS SQL)

  Poland

  • Negotiable
  • Engineer Role
  • Skills: MS SQL, SQL, TSQL, T-SQL, ERP, NAV, Dynamics
  • Seniority: Mid-level

  Job description  About:

  Join an innovative team as an MS SQL Optimization Engineer and be part of a dynamic Polish company leading the way in cutting-edge ERP solutions. Operating globally, committed to elevating ERP Dynamics NAV databases to unparalleled performance levels.

  Skills needed:
  • Proven Expertise: Demonstrated ownership of database maintenance for ERP systems, especially Microsoft Dynamics NAV or similar platforms.
  • Performance Mastery: Robust experience in performance monitoring of Microsoft SQL Server 2019 databases, including ERP-specific databases.
  • Optimization Proficiency: Strong skills in T-SQL query optimization and database performance tuning.
  • Language Skills: Effective communication abilities in both Polish and English, are essential for our multinational collaboration.
  • Innovative Mindset: Independent and innovative thinker, capable of driving new solutions and positive changes.
  • Certifications: Industry certificates and soft skills training in the relevant field will be highly regarded.


  Responsibilities:
  • Optimize Performance: Monitor and optimize SQL Server 2019 databases to ensure peak performance.
  • Collaborate Efficiently: Work closely with Microsoft Dynamics developers to fine-tune SQL queries from ERP, reporting, and replication software.
  • Drive Automation: Implement and coordinate efforts to automate database maintenance, and streamline processes.
  • Effective Coordination: Plan and collaborate with NAV developers to deploy fixes across databases in multiple countries.
  • Maintain Documentation: Ensure SQL Server configuration documentation is up-to-date for reference and training purposes.


  Offer:
  • Open Communication Culture: A workplace that values open communication, where your innovative ideas can shape our organization.
  • Flexible Work Arrangements: Choose between B2B contracts or traditional employment contracts, with flexible hours and a hybrid work model.
  • Modern Facilities: Access to a contemporary office with amenities such as free coffee, car and bike parking, showers, and a relaxed dress code.
  • Employee Well-being: Prioritize your health with private healthcare and a sports subscription to support your overall well-being.